Revisionsgruppen i Borås

Revisionsgruppen bildades 1991 och har idag 12 anställda, byrån har 3 påskrivande revisorer varav 2 även är licensierade för finansiella företag.


Något som är lite unikt för en mindre byrå, men Revisionsgruppen har en stark historia med sparbanker som kunder. Så också idag då Revisionsgruppen har flertalet uppdrag både som intern- och externrevisorer främst i södra Sverige.  
​​​​​​​

Förutom banker består kunderna främst av små och medelstora företag i flertalet olika branscher.  


Hög kundservice är mycket viktigt. Med detta önskar vi att aktivt hjälpa kunden med den bredd av frågor som finns inom företagets och företagarens verksamhet. Tjänsterna skall utföras med intresse och omtanke om kundens bästa och till konkurrenskraftiga priser. Stor flexibilitet skall finnas när det gäller tillgänglighet såväl för sammanträffanden som kontakt per telefon eller mail.

Även bokföringstjänster erbjuds  

Revisionsgruppen har idag två auktoriserade redovisningskonsulter vilket är en kvalitétsstämpel på att redovisningen sköts med hög kvalité.
​​​​​​​

Transparansrapport

Denna rapport är upprättad i enlighet med EU:s 8:e Company Law Directive, kraven i 22a § revisorslagen (2001:883) och förordningen (1995:665) om revisorer. 

Integritetspolicy

Nedan kan du läsa om hur vi skyddar företag, dig och dina personuppgifter och använder dom i enlighet med den nya dataskyddslagen GDPR.